A+ A A-

OLAĞANÜSTÜ HAL DURUMUNDA ÇALIŞMA YAŞAMI

Konuyla ilgili bazı sorular gelmekte ve bazı sitelerde işverenlerin işçi çıkarmaları konusunda 2935 sayılı Olağanüstü Hal Yasasının, 11/n maddesinin yanlış yorumlandığı görülmektedir.

Madde şöyledir;

“Madde 11 – Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

n) (Ek: 14/11/1984 - 3076/1 md.) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,”

Burada anlatılmak istenen, Olağanüstü Hal yetkilileri tarafından böyle bir tedbirin alınabileceğidir.

Yani bu durumda işverenin İş Kanununun 17 ve 18’nci maddelerine dayanarak işçi çıkarmasına kısıtlama getirilmesi söz konusu olacaktır.

Bugüne kadar yayınlanan düzenlemelere bakıldığında şu anda bu durum söz konusu değildir.

 

 

Son DüzenlenmeSalı, 26 Temmuz 2016 06:58

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.