A+ A A-

Bugün ilgili tebliğ ile yapılan değişikliğe göre; Ek-8 formu (tebliğde bulunan) ile vergi kimlik no.ve SGK işyeri sicil no.sunun eşleştirilmesine ilişkin bildirimin elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu 2 Mayıs 2017 tarihine uzatıldı.

30 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30023

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar” ibaresi “2/5/2017 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.

 

Son DüzenlenmePerşembe, 30 Mart 2017 10:58

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.