A+ A A-
Çalışma Hayatından Haberler

Çalışma Hayatından Haberler (32)

Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.(5 Şubat 2016-29615)

Devlet katkısı uygulamasına ilişkin hesaplama dönemi bir takvim yılı olacak. Bir katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamayacak. Yıllık toplam brüt asgari ücretin hesaplanmasında, yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınacak.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu, 07.01.2016 tarihli toplantısında aşağıdaki maddeleri kabul etti.

 

Böylece asgari ücret için ödeneceği söylenen işveren prim desteği 2.550 TL’sına yükseltildi. Böylece asgari ücret yanında ödenen yol, yemek ve diğer sosyal yardımların nasıl değerlendirileceği konusundaki sorunlar ortadan kalkmış oldu.

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle,

 

Prim ve hizmet belgelerinde, 2015'te kazancı 2 bin 550 liraya kadar bildirilen sigortalı için işverenin 100 TL'lik sigorta prim yükünü 2016'da Hazine karşılayacak.

 

Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016'ya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresince ödemeyen, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, kuruma prim, idari para cezası ve gecikme cezası bulunan işveren bu destekten yararlanamayacak.

 

Hazine katkısından yararlanmak için muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan, sigortalıların prime esas kazançlarını eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar, gecikme cezası ve zammıyla geri alınacak.

 

Asgari ücretin iki katından az olmadığı linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 85 TL'lik günlük kazanç 2 kat olarak 2015'in aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere, 2016'da cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

 

Maden Kanunu'na geçici bir madde ekleyen düzenleme kabul edildi.

 

Kabul edilen maddeye göre, linyit ve taş kömürü çıkaran özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmelerinde, fazla çalışma ücreti, yıllık izinlerin artırılması, çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesi, çalışanların ücretinin 2 asgari ücretten az olamayacağı nedenleriyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilecek.

 

MEMUR MAAŞ KATSAYISI

 

01.01.2016-30.06.2016 Tarihleri arasında KIDEM TAZMİNATI TAVANI 4.092.53 OLARAK UYGULANACAK

 

 

 

1.1.2016-30.6.2016 tarihleri arasında Devlet memurlarına uygulanacak maaş katsayıları yeniden belirlendi (Maliye Bakanlığı 4.1.2016 tarih ve 82 sayılı Genelge).

 

Dönem

01.01.2016 – 30.06.2016

Aylık Katsayısı

0,088817

Taban Aylık Katsayısı

1,390277

Yan Ödeme Katsayısı

0,028165

 

 

 

Bu düzenlemeye göre 1.1.2016-30.6.2016 tarihleri arasında KIDEM TAZMİNATI TAVANI (1475/14) aşağıda miktarda uygulanacaktır.

 

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor; Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

 

Devlet memurlarına her hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabı tabloda yer alan ödemelerin toplamı olarak yapılmaktadır.

 

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X (% 215)

 

Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabı aşağıda belirtilen şekildedir;

 

1.500

X

0,088817

=

133,2255

8.000

X

0,088817

=

710,5360

500

X

0,088817

=

44,4085

1.000

X

1,390277

=

1390,2770

(1.500+8.000)

X

0,088817 X (% 215)

=

1814,0872

Toplam

4.092,53

ÇALIŞMA YAŞAMINDA 2016 YILI VERİLERİ

ASGARİ ÜCRET:

 

Asgari ücret 2016 yılı için günlük brüt 54,9 TL

Aylık brüt 1.647,00 TL olarak belirlenmiştir.

NET ASGARİ ÜCRET 1.300,99 TL Olacaktır. Bu miktar Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil tutardır (ÇSGB açıklamalarına göre).

Aşağıdaki AGİ TUTARLARI net asgari ücrete eklenecektir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI

 

2016 YILI

KENDİSİ İÇİN

ÇSGB hesaplamasına göre 1.300.99 TL AGİ dahil tutardır

123,53 TL

EŞİ ÇALIŞMAYAN İÇİN

 

148,23 TL

EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 1 ÇOCUKLU İÇİN

 

166,76 TL

EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 2 ÇOCUKLU İÇİN

 

185,29 TL

EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 3 ÇOCUKLU İÇİN

 

209,99 TL

 

2016 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Aşağıdaki Tabloda Belirlenmiştir

NET ASGARİ ÜCRET  (EVLİ OLMAYAN İŞÇİ İÇİN)

1.300,99 TL

NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN)

1.325,69 TL

NET ASGARİ ÜCRET (1 ÇOCUKLU)

1.344,22 TL

NET ASGARİ ÜCRET (2 ÇOCUKLU)

1.362,75 TL

NET ASGARİ ÜCRET (3 ÇOCUKLU)

1.387,45 TL

   
   

 

Asgari ücret Resmi Gazete ile ilan edilmiş Karara göre 31.12.2016 yılı sonuna kadar geçerlidir.

Asgari ücrette yaş ayırımı yoktur.

Ülke çapında tek bir asgari ücret uygulaması olacaktır.

Asgari ücret SGK primlerinin alt-üst sınırlarını da etkileyecek, buna göre;

Alt sınır 1.647 TL,

Üst sınır 10.705.5 TL (asgari ücretin 6,5 katı) olacak.

 

Ücretle ilgili diğer veriler:

Gelir Vergisi Dilimleri;

2016 Yılında Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

GELİR DİLİMİ

VERGİ ORANI

12.600,00 TL’YE KADAR

% 15

30.000 TL’NİN 12.600 TL’Sİ İÇİN 1.890 TL, FAZLASI

% 20

110.000 TL’NİN 30.000 TL’Sİ İÇİN 5.370 TL, FAZLASI

% 27

110.000 TL’DEN FAZLASININ 110.000 TL’Sİ İÇİN 26.970 TL, FAZLASI

% 35

 

Asgari ücretle çalışanların, gelir vergisi kesintisine esas bir yıllık toplam geliri; 16.799,40 TL’dir. Bu nedenle asgari ücret alanlar, Ekim ayından başlayarak % 20 oranındaki gelir vergisi dilimine gireceklerdir.

Bu ise Ekim ayından başlayarak ücretlerinde 70,00 TL azalma demektir.

 

Asgari ücretin işveren maliyeti sitemizde vardır ancak şu aşamada bir yasal düzenleme bulunmadığı için durumun netleşmesini beklemek doğru olacaktır.

Bu RSS beslemesine abone ol