A+ A A-

ÇALIŞMA YAŞAMINI DÜZENLEYEN MEVZUAT HAREKETLENDİ!

Öncelikle Yabancıların Ülkemizdeki çalışmalarını düzenleyen 4817 sayılı YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN yeni bir Kanun ile iptal edildi.

Yeni Kanun 28 Temmuz 2016 günü kabul edilen ve 13 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete ile yayınlanan 6735 sayılı ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU.

Kanun uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenliyor (MD 1).

Kanun; Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor (MD 2/1).

Çalışma izni almaktan muaf tutulan yabancıların iş ve işlemleri de bu Kanun hükümlerine göre yürütülecek (MD 2/2).

Kanunun uygulanmasında, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ile uluslararası sözleşme hükümleri saklı tutulacak (MD 2/3).

Kanunu yürütmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kuruldu.

Daha önceki mevzuata göre alınmış bulunan çalışma izinleri süreleri sonuna kadar geçerli olacak.

Çalışma izni, Kanuna göre belirlenen uluslararası işgücü politikası esas alınarak Bakanlıkça verilecek (MD 6/1).

Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak (MD 6/2).

Diğer kanunlarda ya da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar, bu Kanuna göre çalışma izni almadan çalışabilir veya çalıştırılabilirler (MD 6/3).

 

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olanların çalışma hakkı saklıdır (MD 6/4).

Son DüzenlenmePazartesi, 22 Ağustos 2016 13:39

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.