A+ A A-

1 OCAK 2017 TARİHİ İTİBARİYLE SOSYAL SİGORTA TAVANINA ESAS ÜCRET ARTIYOR

24 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29898

KANUN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6761                                                                                                           Kabul Tarihi: 16/11/2016

MADDE 8- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6,5” ibaresi “7,5” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Kanunun;

a) 1 inci, 6 ncı ve 8 inci maddeleri 1/1/2017 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

BU DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Ücretlilerden sosyal sigorta primi kesilirken bu kesinti alt ve üst sınırlar arasında yapılır. Alt sınır yürürlükteki asgari ücret üst sınır ise 5510 sayılı Yasanın 82’nci maddesine göre belirlenen ücret düzeyidir. Bu düzey ise bu düzenleme yapılana kadar alt sınırın yani asgari ücretin 6,5 katı olarak belirlenmişti.

Yeni yapılan bu düzenleme ile tavan tutarı asgari ücretin 7,5 katı olarak hesaplanacak. Bunun sonucu olarak yüksek ücretle çalışan personelin ve işverenin hesapladıkları Prim tutarları daha yüksek olacak.

BİR ÖRNEK

Asgari ücretin 7,5 katından yani 12.352,50 TL ve üzeri ücret alan bir çalışan için;

Bugün itibariyle, 1.498,77 TL sigorta primi kesiliyor. (1647 x 6,5= 10.705.5 tavan ücretin üzerinden kesinti yok)

1.1.2017 tarihinden itibaren,

1.729,35 TL kesinti yapılacak yani, 230.58 TL fazla kesinti olacak. (Asgari ücret bu düzeyde kalırsa)

Yüzde bir oranında da işsizlik sigortası payında artış olacak, yani 16,47 TL de işsizlik sigortası payı daha fazla ödenecek.

BU ARTIŞ İŞVERENE NE YÜK GETİRECEK?

 

İşsizlik sigortası işveren payı dahil 1.914,64 TL ödenecek. Artış ise 288,23 TL olacak.

Son DüzenlenmePazartesi, 05 Aralık 2016 10:37

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.