A+ A A-

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİMLERİ

İŞBAŞI EĞİTİMLERİ

İşbaşı Eğitim Programı’nın yasal dayanağı 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgesidir.

Programa kamu kurumları ve kamu kurumu teşkilatı içerisinde yer alan kurum/kuruluşlar haricinde en az iki sigortalı çalışanı bulunan tüm işverenler başvuru yapabilir.

Özel sektör işyerleri, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, konfederasyonlar, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler gibi işverenler programdan yararlanabilirler.

Katılacak adaylar için de İŞKUR’a kayıtlı işsiz olma, 15 yaşını tamamlamış olma, programa başvuran işverenin birinci veya ikinci derece kan bağı veya eşi olmama, emekli olmama ve programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmama şartları aranır. Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri de programdan yararlanabilme imkanına sahiptir. Üniversite öğrencilerinin isteğe bağlı ve zorunlu stajlarını işbaşı eğitim programı vasıtasıyla yapabilmeleri için 34 üniversite ile İŞKUR arasında protokol imzalanmış ve hayata geçirilmiştir.

İşverenler katılımcı adaylarını kendileri belirleyebilirler veya İŞKUR’dan temin edebilirler.

Program kapsamına alınabilecek katılımcı sayısında iki tür kontenjan uygulaması var. Normal kontenjan sistemine göre 2 ile 10 arasında çalışanı bulunan işverenler 1, 11 ve üzerinde çalışanı bulunan işverenler ise çalışan sayısının 1/10’u kadar katılımcı talep edebilirler.

Artırımlı kontenjan hakkı ise işveren tarafından en az % 50 istihdam taahhüdü verilmesi durumunda olabilir.

% 50 istihdam taahhüdünde bulunan işverenin çalışan sayısının %30’una kadar katılımcı alabilme hakkı vardır.

İşbaşı Eğitim Programları düzenlenme süresi en fazla 320 güne çıkarılmıştır.

Günlük en az 5 en fazla 8 saat uygulanabilen program haftada en fazla 45 saat olacaktır.

İşbaşı Eğitim Programı’nda istihdam aşamasında da iki farklı seçenek ve uygulama vardır.

Programdan yararlanan ve başlangıçta istihdam taahhüdü vermemiş olan işverenin istihdam yükümlülüğü bir yıl içerisinde tekrar başvuru yapması halinde söz konusu olmaktadır. Bu durumda yeni talebinin kabul edilebilmesi için son bir yılda programı tamamlayanların en az % 20’sini en az 60 gün istihdam etme zorunluluğu vardır.

Ancak başlangıçta istihdam taahhüdü veren işveren yeni başvuru yapmasa dahi söz konusu istihdam yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

PROGRAMIN AVANTAJLARI

Programın amacı nitelikli işgücü yetişmesini sağlamaktır. İşverenlerin herhangi bir maliyete katlanma mecburiyeti olmadan program katılımcılarını kendilerinin yetiştirmesi imkan bulunmaktadır.

Asgari ücretle istihdam edilen bir çalışanın işverene 1 aylık maliyetinin 1.935,23 TL olduğu dikkate alınırsa. İşbaşı eğitim programında İŞKUR tarafından katılımcılara günlük 50 TL ödeme yapılmakta, genel sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek hastalığı primleri de yine İŞKUR tarafından ödenmektedir.

İşverenlerin de katılımcılara ödeme yapmayı istemeleri halinde ödenecek tutarın brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen kısmının vergi matrahından düşülebileceği Gelir Vergisi Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır.

Program süresince işverenin sahip olduğu maliyet avantajı program tamamlandıktan sonra da devam etmektedir.

 

6645 sayılı yasa ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 15’inci Madde ile 31.12.2016 tarihine kadar başlayan İşbaşı Eğitim Programı’nı tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanların program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren priminin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Son DüzenlenmeÇarşamba, 18 May 2016 11:48

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.